Usługi

OPB Consulting

ROZWIĄZANIA

Dedykowane szkolenia sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe dedykowane dla Działów Sprzedaży Bezpośredniej, Obsługi Klienta i Call Center.

Indywidualne wsparcie dla przedstawicieli handlowych

Indywidualna praca w terenie z Przedstawicielami Handlowymi.

Zarządzanie działami handlowymi na zlecenie

Usługa skierowana do firm nie posiadających menadżerów ds. zarządzania Zespołami Handlowymi.

OPB Consulting

DEDYKOWANE SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Szkolenia sprzedażowe dedykowane dla Działów Sprzedaży Bezpośredniej, Obsługi Klienta i Call Center w oparciu o poniższe moduły.
Celem jest pozyskanie, utrzymanie, obsługa oraz rozwój współpracy z Klientami.

^

Budowanie relacji. Komunikacja jako narzędzie dbania o siebie i innych

^

Czy wiesz jak mówisz? Ukryta siła odziaływania słów

^

Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Autoprezentacja w sprzedaży

^

Sztuka prowadzenia dyskusji. Logiczna argumentacja a wywieranie wpływu

^

O sztuce mowy. Dykcja i emisja głosu

^

Asertywność i jej rola w sprzedaży

OPB Consulting

INDYWIDUALNE WSPARCIE
DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Indywidualna praca w terenie z Przedstawicielami Handlowymi
Celem jest wypracowanie optymalnej postawy oraz indywidualnego stylu sprzedażowego pracownika oddelegowanego do współpracy.

^

Określenie punktu wejścia, jakim jest osiągany wynik na tle zespołu

^

Budowanie struktury spotkania dopasowanej do stylu Sprzedawcy

^

Budowanie postawy handlowej na podstawie mocnych atrybutów Sprzedawcy

^

Korygowanie postaw mogących ograniczać skuteczność sprzedażową

^

Dbałość o zachowanie spójności wizerunku, wpływającego na budowane zaufanie

^

Kształtowanie kompetencji analitycznych, pozwalających na dalszy samodzielny rozwój

^

Raportowanie efektów szkolenia

OPB Consulting

ZARZĄDZANIE DZIAŁAMI
HANDLOWYMI NA ZLECENIE

Usługa skierowana do firm nie posiadających menadżerów ds. zarządzania Zespołami Handlowymi

Celem jest wypracowanie stabilnego wzrostu wyników sprzedażowych zespołu

^

Budowa kultury organizacyjnej pracy Działów Handlowych

^

Systematyczna praca z zespołem na podstawie przygotowanej agendy

^

Budowanie wskaźników pozwalających zaplanować i ocenić efektywność pracy

^

Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych dla zespołu

^

Indywidualne wsparcie pracowników Działu Sprzedaży u Klienta

^

Raportowanie wyników pracy do Zarządu lub Właściciela firmy

Referencje

Zakres szkoleń obejmował praktyczne:

  • Przygotowanie produktowe
  • Przygotowanie do sprzedaży bezpośredniej
  • Dopasowanie umiejętności sprzedażowych do predyspozycji sprzedawców
  • Modelowanie procesu sprzedaży bezpośredniej dla oferowanych usług

Profesjonalizm, zaangażowanie, odwaga w podejmowaniu ambitnych zadań oraz wytrwałość w realizacji celów budzą najwyższe uznanie. Dzięki temu możemy się dalej rozwijać i budować pozycję na rynku, z optymizmem patrząc w przyszłość.
Za to wszystko jeszcze raz dziękujemy!

C

Tomasz Delman

Dyrektor ds. Sprzedaży

Euler Hermes

Szkolenie było przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie z profesjonalizmem i zaangażowaniem godnym uznania. Szkolenie miało charakter warsztatowy i opierało się w znacznej mierze na ćwiczeniach pozwalających na pełne zaangażowanie uczestników. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili jego wartość w kontekście wykonywanej przez siebie pracy.

Dodatkowo pragnę nadmienić, że pan Marcin ma widoczne, bogate doświadczenie sprzedażowe, co niewątpliwie pozwoliło mu nawiązać bardzo dobry kontakt z naszymi Pracownikami i wpłynęło na ich przekonanie o słuszności prezentowanych rozwiązań.

C

Bartosz Leszczyński

Dyrektor ds. Handlu

Jadar Sp. z o.o

Zakres szkolenia obejmował przede wszystkim skuteczne praktyki związane z windykacją polubowną, jak również zagadnienia z obszaru psychologii dłużnika, w tym techniki manipulacji i perswazji.

Szkolenie znacząco wpłynęło na poziom motywacji i zaangażowania zespołu. Pracownicy wysoko ocenili jakość przeprowadzonego szkolenia i wartość w kontekście wykonywanej przez nich pracy, co świadczy o profesjonalizmie i wysokim poziomie szkolenia.

Na tej podstawie z pełnym przekonaniem rekomenduję usługi szkoleniowe świadczone przez OPB Consulting.

C

Adriana Tyszczuk-Szlafka

Credit and Finance Manager

Stock Polska Sp. z o.o.

W szkoleniu wzięło udział sześciu pracowników firmy, których zadaniem jest pozyskiwanie i utrzymywanie klientów w sektorze B2B. Szkolenie skupiało się na rozwijaniu kompetencji miękkich, mających zbudować spójny schemat działania poprawiający standardy w obsłudze klientów.

Dodatkowo dziękuję panu Marcinowi za wprowadzone elementy motywujące zespół do dalszego samodzielnego rozwoju.

Z przyjemnością rekomenduję usługi szkoleniowe świadczone przez pana Marcina Kruszewskiego.

C

Marcin Czerwiński

Dyrektor Zarządzający | Prokurent

BBA PUMPS PL Sp. z o.o.

Szkolenie miało na celu rozwinięcie umiejętności sprzedażowych Naszych przedstawicieli na rynku profesjonalnych systemów audiowizualnych i automatyki budynkowej.

Szkolenie charakteryzowało się dużą ilością trafnie dobranych ćwiczeń do tematu warsztatów. Dodatkowo wiedza i doświadczenie prowadzącego znacząco wpływało na budowanie zaufania oraz zaangażowanie pracowników. Szkolenie było przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie.

C

Paweł Mazur

Współwłaściciel

Phono Media s.c.

Zakres szkolenia obejmował przede wszystkim skuteczne praktyki związane z windykacją polubowną, jak również zagadnienia z obszaru psychologii dłużnika, w tym techniki manipulacji i perswazji.

Szkolenie znacząco wpłynęło na poziom motywacji i zaangażowania zespołu. Pracownicy wysoko ocenili jakość przeprowadzonego szkolenia i wartość w kontekście wykonywanej przez nich pracy, co świadczy o profesjonalizmie i wysokim poziomie szkolenia.

Na tej podstawie z pełnym przekonaniem rekomenduję usługi szkoleniowe świadczone przez OPB Consulting.

C

Magdalena Zalewska

Dyrektor Generalny | Członek Zarządu

RSQ Management Sp. z o.o.